Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai
Rekomenduojame

Pasikeitus reglamentavimui kilo ir naujų klausimų/problemų,
todėl tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms visų pirma
aktualu praktika. Šis seminaras skirtas pradedantiesiems
nedaug pažengusiems viešųjų pirkimų specialistams.

 

Elektroninių dokumentų valdymas ir elektroninio parašo naudojimas
Rekomenduojame

Kokią elektroninio dokumento specifikaciją  reikia (galima) naudoti įstaigos
elektroniniams dokumentams rengti?
Kada  dokumentą reikia pasirašyti kvalifikuotu, o kada pažangiuoju  elektroniniu parašu ?
Ar skaitmeninė kopija yra elektroninis dokumentas?  Kas yra oficialusis elektroninis dokumentas ?
Kokius vidaus  taisyklių pakeitimus reikia padaryti, norint pereiti prie elektroninių dokumentų valdymo ?
Kaip palengvinti administravimo  procesus, naudojant el. dokumentus ?
Kaip pasiekti didesnį dokumentų valdymo efektyvumą ?  Ko nereikia daryti ?
Naujos administratorių ir archyvarų pareigos, valdant elektroninius dokumentus?

Data
Mokymų pavadinimas
Tipas
Sritis
Miestas
Kaina
 
Seminarai
Seminarai
Dokumentų...
Dokumentų...
Kaunas
Vilnius
80 Eur
80 Eur
Seminarai
Seminarai
Seminarai
Dokumentų...
Dokumentų...
Dokumentų...
Klaipėda
Kaunas
Vilnius
100 Eur
100 Eur
100 Eur
Seminarai
Seminarai
Seminarai
Dokumentų...
Dokumentų...
Dokumentų...
Klaipėda
Kaunas
Vilnius
100 Eur
100 Eur
100 Eur